Spændende ny Onlet-version lanceret

Den seneste Onlet-lancering indeholder flere omfattende og nyttige funktioner, som har været efterspurgt af eksisterende og potentielle kunder i både Norge, Danmark og Sverige. Nogle af dem er nævnt her.

I novemberversionen er valutahåndtering indført med et separat valutaregister, som løbende kan opdateres med kurser fra Norges Bank. Al rapportering sker stadig i lokal valuta, mens salgsdokumenter udstedes i kundens foretrukne valuta. Det er muligt at bruge egne valutakonti og eget IBAN ved fakturering i fremmed valuta.

Fakturamodulet kan nu, hvis det ønskes, distribuere elektroniske fakturaer til kunder i andre europæiske lande, via et nyt e-faktura format. Hvis dette er interessant for dig, skal du kontakte Intershare-support for at aktivere denne tjeneste.

Til alle jer, der benytter rabatskabeloner i Onlet, er der indført funktionalitet til effektiv duplikering af rabatskabeloner.

Brugerrettighed skabelonregistret er blevet forbedret, og GPS-modulet kan nu kommunikere med TrackUnits nye API til håndtering af deres nye KIN-trackere.

Onlet-teamet håber, at de nye funktioner vil gøre hverdagen endnu mere effektiv.

Du kan få mere information om nyhederne ved at kontakte os på support (+47) 380 90 000 eller support@intershare.no

Besøgsadresse
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand
Norway

 


Kontaktoplysninger
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: info@infobric.no

Postadresse
Kjøita 25,
N-4630 Kristiansand
Norway

Virksomhedsregistret
NO 926 724 991 MVA